İnfertllite 

Aşılama

 18 Aralık 2013
Spermlerin yumurta ile buluşmasını kolaylaştırmak için uygulanan bir yöntemdir.

Aşılama

Spermlerin yumurta ile buluşmasını kolaylaştırmak için uygulanan bir yöntemdir.

Semen örneği sağlıklı koşullarda tercihen merkezde alınır; laboratuar koşullarında özel bir yıkama işleminden geçirildikten sonra rahim içine aşılanır.

Semen örneğinin işlemden geçirilmeden olduğu gibi rahim içine verilmesi tercih edilmez. Ancak spermlerin vajinada depolanmasını engelleyen fiziksel veya psikolojik durumlarda aşılama, işlenmemiş semenin verilmesi ile de yapılabilir.

Amaç rahim ağzını devre dışı bırakarak, daha fazla sayıda sağlıklı spermin rahim içine, buradan da tüplere ulaşmasını sağlamak, böylece gebelik şansını arttırmaktır. Servikal mukus (rahim ağzı salgısı) bazı durumlarda sperm geçişine izin vermez. Aşılama ile bu mukus engeli ortadan kaldırılır.

Rahim ağzı sorunlarında, sperm sayı ve hareketliliğinin istenenden az olduğu durumlarda kullanılır. En yaygın kullanım alanlarından biri de açıklanamayan infertil çiftlerdir.

Yumurtlama tedavileri ile birlikte kullanılabilir. Yumurtlama tedavisi (ovulasyon indüksiyonu), klomifen içeren haplar veya gonadotropin dediğimiz (FSH, LH hormonları içeren) iğneler ile yapılabilir.      

İnseminasyon yani aşılama, 3-4 defa denenebilir. Deneme sayısı uygulama nedenine, çiftin ihtiyaçlarına göre ayarlanır. Dört denemeden sonra makul gebelik oranları olmadığından daha fazla denenmesi önerilmez.

 Follikül takibi ile yumurtlama durumu izlenir. İnseminasyon için uygun gün ve saat kararlaştırılır. 

3 günlük cinsel perhiz sonrası semen örneği verilir. Laboratuarda özel filtreler ve özel yıkama teknikleri ile işlenir ve özel enjektör içinde kadın doğum uzmanına getirilir. Tüm sperm ayırma metotlarında amaç, daha iyi hareketli, normal yapıda ve yeterli sayıda sperm içeren yoğunlaştırılmış semen elde etmektir. İnseminasyon için en azından 1 milyon hareketli sperm gerekir.

Sperm hazırlandıktan sonra geçen süre 1-2 saati aşmamalı, en kısa sürede aşılama yapılmalıdır. Doktorunuz, özel bir kanül (inseminasyon kanülü) ile sperm örneğini rahim içine enjekte eder. İşlem ağrısızdır; anestezi gerektirmez.

İşlem çok hassas bir şekilde yapılır. Rahim ağzı mümkün olduğu kadar zorlanmadan nazik bir şekilde tutulur, kanatmamaya özen gösterilir. Spermlerin rahim içine enjeksiyonu yavaş ve kontrollü yapılır.

İşlemden sonra bir süre dinlenmeniz gerekir.

Başarı şansı kullanıldığı duruma göre değişir. %5- 20 gebelik şansı vardır. Uygun kişiye, uygun teknikle doğru zamanda yapıldığında gebelik şansı artar. Tekrarlayan denemeler sonunda bileşik gebelik şansı %40’a dek yükselmektedir.