Tüp Bebek 

TÜM ÇABAMIZ SAĞLIKLI BİR GEBELİĞE ULAŞMANIZ

 06 Nisan 2017
İzmir’in ilk özel Tüp Bebek Merkezi: İRENBE

İRENBE, Ege Bölgesinin ve bu bölgenin incisi İZMİR’in ilk özel tüp bebek merkezidir. Bu özellik nedeniyle üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak en son teknoloji ve gelişmeleri takip ediyoruz.

İRENBE’ye başvuran, ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden bebek özlemi çeken çiftlere, infertilite ile ilgili her türlü tetkik ve tedavi imkânlarını sunmaktayız.

Bu alanda tüm hormon analizleri, yumurtlama takipleri, sperm analizleri, anestezili veya anestezisiz HSG (histerosalpingografi=rahimfilmi), ofis histeroskopi, laparoskopi, embriyo laboratuarımızda; sperm yıkama yöntemleri, mikro-çip ile en kaliteli spermleri seçme teknikleri, oosit, sperm ve embriyo dondurma teknikleri, Mikroenjeksiyon (ICSI), Assisted Hatching (Destekli yuvalama), embriyo biyopsileri, TIME-LAPSE (embryo kamerayla takip yöntemi) uygulanmaktadır.

Bebek sahibi olmak için merkezimize gelen çiftlerin, nedene yönelik tedavi alması ve mümkün olan en yüksek başarı oranı ile kısa sürede tedavinin sonuçlandırılması temel hedefimizdir. Tedavi süreci çiftin yaşı, infertilite süresi ve önceki tedavileri dikkate alınarak planlanmalıdır. Merkezimizde çiftlere özel tedavi yöntemleri, dünya standartlarında ki laboratuvarımızda, alanında uzman ve deneyimli kadromuz tarafından uygulanmaktadır.

İNFERTİLİTE VE TÜP BEBEK (UYGULANAN YÖNTEMLER)

-IVF (In Vitro Fertilizasyon; Tüp Bebek )

-İnfertilitede Tanı ve Tedavi

-Histeroskopi (Girişimsel veye tanısal)

-Tanısal ve Girişimsel Laparoskopi

-Yumurtlama tedavileri (ovulasyon indüksyonu)

-Yumurtlama tedavileri ve takipleri

-Aşılama (IUI- Mikro çip yöntemiyle)

-Tüp Bebek ve mini tüp bebek tedavileri

-Sperm Değerlendirilmesi, Sperm yıkama ve Mikro-Çip ile Sperm seçimi

-Yumurta toplanması (OPU)

-Mikroenjeksiyon (ICSI)

-Intra-sitoplazmik morfolojiye göre seçilmiş sperm injeksiyonu (IMSI)

 

-Embriyo Transferi (Taze veya dondurulmuş)

-Embriyo, sperm veya yumurta dondurma ve çözme işlemleri

-Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

-İleri derecede şiddetli erkek sorunlarında sperm bulma yöntemleri (TESA, mikroTESE, TESE, PESA)

MERKEZİMİZDE TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEKİ SÜREÇ

ÖN DEĞERLENDİRME

Kliniğimize başvuran her kadın genel ve jinekolojik durumu açısından da değerlendirilir. Adet döneminin genellikle 2. veya 3.günü yapılan muayene ile yumurtalık rezerviniz ve olası jinekolojik problemleriniz araştırılır. Gerekirse bazı hormon tetkikleri istenebilir. Adet dönemi bittikten hemen sonra rahim boşluğu ve tüplerin durumunu belirlemeye yönelik rahim filmi istenebilir. Erkek hasta sperm örneği verir. Sperm analizi problemli çıkan hastalarda gerekirse Ürolojik muayene, hormon analizi, genetik analiz istenebilir. Muayene ve tetkikler ile saptanan sorunlara yönelik olarak histeroskopi (rahim içi boşluğunun kamera ile gözlenmesi), laparoskopi (karın iç boşluğunun kamera ile değerlendirilmesi, gerekli müdahalenin yapılması=kapalı ameliyat) yapılması gerekebilir.

 

TEDAVİYE BAŞLAMA

Tüp bebek tedavisinde sebep erkek faktörü olsa da kadın tedavi görmektedir. Tedavinin verimli olması için yeterli ve kaliteli yumurta ve sperm elde edilmesi esastır. Bu anlamda uygulanan birçok yumurta uyarılma protokolü mevcuttur. Bu tedavilerden hangisinin uygun olduğuna kişisel veriler (yaş, yumurta sayısı, vücut kitle endeksi, sigara içimi, işlem özelliği-PGD vs) ışığında karar verilir.

TEDAVİNİN SÜRDÜRÜLMESİ

Uygun protokolün seçimi sonrası 10-12 gün süren takip dönemi başlar. Bu dönemde 3-4 kez kliniğe gelinerek ultrasonografik muayene ve gerekirse hormon analizi (estradiol, LH, progesteron) yapılarak tedaviye olan cevabınız kontrol edilir. Elde edilen sonuçlara göre ilaç ilavesi veya azaltılması yapılır.

FİNAL AŞAMASI (YUMURTA OLGUNLAŞTIRILMASI VEYA ÇATLATMA)

Folliküllerinizin büyüklüğü yaklaşık 18 mm'e ulaşınca uygun iğneler uygulanarak yumurtalarınızın olgunlaşması ve kolayca alınabilen hale getirilmesi sağlanır, ilaç uygulandıktan 34-36 saat sonra yumurta toplama günü ayarlanır.

YUMURTA TOPLANMASI

İşlem damardan verilen anestezi altında ultrason eşliğinde yapılır. Özel tasarlanmış bir iğne ve pompa vasıtasıyla sıvı dolu kesecikler (folliküller) emilerek tüpe alınır. Laboratuvar ortamında incelenerek yumurtalar bu sıvı içerisinden ayrıştırılır.

Sperm elde etme;

Tedavi planlanırken erkek hasta ile ilgili veriler daha önceden elde edilmiştir. Ciddi erkek faktörlü tedavi alan çiftlerde sperm örneği TESTİS veya EKLERİNDEN elde edilir.

Daha önceki incelemelerde menide 'hareketli' sperm bulunamamış hastalarda da TESE işlemi gerekebilir. Amaç daha kaliteli hareketli-canlı sperm örneği elde etmektir.

LABORATUVAR AŞAMASI

Yumurtalar elde edildikten sonra 3-4 saat özel hazırlanmış inkübatör adı verilen cihazlarda bekletilir. Bunu takiben etraflarındaki destek hücre yığınından (Cumulus ooforus-granüloza hücreleri) arındırma işlemi yapılır. Mikroskop altında yapılan inceleme sonrası olgun olup olmadığı belirlenir. Sperm sayısı 15 milyon ve üzeri, hareketliliği yeterli (% 40 ve üzeri), morfolojisi norma olan hastalarda klasik yöntem denilen her bir yumurta hücresinin etrafına 100 bin sperm olacak şekilde yapılan konvansiyonel yöntem uygulanabilir. Mikroenjeksiyonda ise her bir yumurta hücresine 1 sperm enjekte edilir. Bu yöntem genel olarak yumurta rezervi azalmış, az sayıda yumurta elde edilen, sperm sayısı az olan veya cerrahi yöntem ile sperm elde edilen hasta gruplarında uygulanmakla beraber diğer hasta gruplarında da uygulanabilmektedir. Mikroenjeksiyon yönteminde döllenme oranı %70-80 civarındadır.

Döllenmenin gerçekleşip gerçekleşmediği genellikle döllenme işleminden 16-17 saat sonra kontrol edilir (bir sonraki günün sabahı). Döllenme olmuş ise bölünme kontrolleri yapılır (KLİVAJ DÖNEMİ). Video takibindeki embriyolarda ise bu süreçler tamamen inkübatör içi otomatik olarak yapılmaktadır. Anne rahmine dönünceye kadar döllenmiş yumurtalar(embriyolar) anne rahmini taklit eden özel sıvılarda ve özel ortamlarda (inkübatör=ısısı ve gaz özelliği ayarlanmış cihazlar) bekletilir.

EMBRİYO TRANSFERİ

Taze embriyo transferinde genellikle 2-3. gün embriyo transferi yapılır. Uygun olan hastalarda 5.gün (blast) transferi de yapılabilir. Özel bir katatere yüklenen embriyolar, ultrason eşliğinde rahime nakledilir.

Ünitemizde seçilmiş olgularda, ileri yaş grubunda 3. ve 5. gün transferi bir arada da (ardışık transfer de) yapılabilmektedir.

EMBRİYO DONDURMA

İşlem sonrası kaliteli embriyolarınız var ise günlerine göre 3 veya 5. gün dondurularak saklanır. Bu yöntem ileriki denemeler için maliyeti azaltmakta ve sonuçta gebelik şansınızı arttırmaktadır. Embriyolarınız yasalarda belirtildiği üzere 5 yıl süreyle saklanabilmektedir. Son zamanlarda dondurulmuş ve çözülmüş embriyo transfer başarısı taze sikluslara göre daha fazladır. Zaman problemi olmayan olgularda embriyo dondurma tercih sebebi haline gelmiştir.

GEBELİK TESTİ

Yumurta toplama işlemini takiben 12 gün sonra kanda gebelik testi (b-HCG) yapılır. Pozitif çıkan hastalarda gebeliğin gidişinin sağlıklı olup olmadığının takibi için 2 gün sonra yeniden test yapılır. Düzenli artış izlenen hastalar son testten 10-12 gün sonra ultrason kontrolüne çağrılır.