eski tüp bebek 

Mikroenjeksiyon (ICSI) Tüp

 17 Aralık 2013
Toplanan yumurtalar ve eşinizden alınan sperm laboratuar­da özel koşullar altında çok gelişmiş bir mikroskop yardımıyla incelenir ve işlemlerden geçirilir. Mikroenjeksiyon kararı veril­mişse yumurtaların dış zarını kaplayan doku soyulur ve tek bir sperm yumurtanın sitoplazması içine enjekte edilir.

Mikroenjeksiyon (ICSI) Tüp

Toplanan yumurtalar ve eşinizden alınan sperm laboratuar­da özel koşullar altında çok gelişmiş bir mikroskop yardımıyla incelenir ve işlemlerden geçirilir. Mikroenjeksiyon kararı veril­mişse yumurtaların dış zarını kaplayan doku soyulur ve tek bir sperm yumurtanın sitoplazması içine enjekte edilir.

Eğer sadece tüp bebek (IVF) yapılacaksa yumurtalar soyulma­dan belli konsantrasyonda sperm ile aynı tüpte inkübatöre yerleştirilerek kendi kendine döllenmeye bırakılır.

 Embriyolarınızın laboratuar yolculuğu

Mikroenjeksiyon/ IVF uygulamasının ertesi günü döllenme oranına bakılır. Embriyo gelişiminin ilk aşaması olan döllen­me nadiren gerçekleşmeyebilir. Bu açıdan risk taşıyan çiftler sperm veya yumurta kalitesinin kötü olduğu veya sayıca çok az olduğu nadir durumlardır. Özellikle mikroenjeksiyon uy­gulaması sonrası döllenme oranları geçtiğimiz 10 yılda hızla artmış ve %70-80’ler seviyesine yükselmiştir. Ancak döllenme oranının %100 olabileceği gibi %0 da olabileceği unutulma­malıdır. Ne yazık ki, toplanan tüm yumurtalar her zaman döl­lenmez ve döllense bile her embriyo 2-4 hücreye her zaman bölünmez.

1.gün döllenmiş olan embriyolar 2. ve 3. gün gelişmeye de­vam ederek önce iki hücre, takiben 4 hücre ve 8 hücre aşama­sına doğru gelişmeye devam etmelidir. Size embriyolarınızın gelişimi doktorunuz veya koordinatör hemşire tarafından her gün bildirilecektir.