eski tüp bebek 

Embriyo Transferi

 17 Aralık 2013
Yumurta toplanmasının ertesi günü öğlene doğru kliniğe telefon ederek yumurtaların döllenme duru­mu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda size embriyo transferi günü ve saati konusunda bilgi verilecektir. Embriyo transferi için size verilen saatten 30 dak. önce mer­kezde bulunmanız gerekmektedir. Embriyo transferi ultrason eşliğinde yapılacağından idrara hafif sıkışık olmalısınız.

Embriyo Transferi

Yumurta toplanmasının ertesi günü öğlene doğru kliniğe telefon ederek yumurtaların döllenme duru­mu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda size embriyo transferi günü ve saati konusunda bilgi verilecektir. Embriyo transferi için size verilen saatten 30 dak. önce mer­kezde bulunmanız gerekmektedir. Embriyo transferi ultrason eşliğinde yapılacağından idrara hafif sıkışık olmalısınız.

Şüphesiz, rahimin içerisine sadece sağlıklı, normal görünen embriyoları yerleştirmek istiyoruz.

Embriyolar genellikle yumurta toplanmasından 2-3 gün son­ra rahime yerleştirilir. Bu işlem oldukça kolay olup, anesteziyi gerektirmez ve rutin bir jinekolojik muayenede yapılanlara ve aşılamaya benzer. Çok nadiren, işlem sonrasında adet benzeri kramplar hissedilebilir.

Embriyo transfer sayısına nasıl karar verilmektedir?

Transfer edilecek embriyo sayısı kişilerin özelliklerine ve istek­lerine göre belirlenir. Örneğin, yaşı genç olan ve kaliteli emb­riyoları olan kadınlarda daha az, yaşı daha ileri olup, embriyo kaliteleri daha zayıf olan kadınlarda daha çok sayıda embriyo transferi yeğlenir.

Hepimiz bir zamanlar ‘’blastokist’’ idik.

Bazı durumlarda transfer için blastokist aşamasına kadar bek­lenebilir. Embriyoların kalitesine, sayısına ve niçin tüp bebek yapıldığına göre bu kararı embriyoloğunuz, doktorunuz ve siz birlikte değerlendirirsiniz.

Blastokist transferine gidilmesinin amacı daha kaliteli embri­yoları seçerek gebelik şansını arttırırken çoğul gebelik riskini azaltabilmektir.

Çoğul gebelikten niçin kaçınılır?

Üremeye yardımcı tekniklerle çoğul gebelik oranlarının daha yüksek olduğu aşikardır. Çoğul gebeliklerde; gebe­lik sırasında artmış yan etki riski mevcut olup, prematüre doğum ile yaşamaları güç olan çok küçük bebekler dün­yaya gelebilir. Anne adayı açısından da gebelikte çıkan şeker, tansiyon, düşük ve erken doğum tehdidi ile daha riskli bir gebelik dönemi sorun yaratabilmektedir.

Bu nedenlerle tüp bebek tedavisinde amaç eve tek sağlıklı be­bek götürmektir. Bu amacı başarmak için daha kaliteli ancak daha az sayıda embriyo transferi tüm seçkin kliniklerin ortak stratejisidir.

Transfer öncesi embriyolara yapılacak ek uygulama ile tutunma şansını arttırmak mümkün müdür?

Embriyo transferi öncesi nadiren embriyonun zarında incelt­me (assisted hatching) gerekebilmektedir. Tekrarlayan IVF ba­şarısızlığı olan, ileri yaşta IVF yapılan veya embriyo zarının kalın olduğu tespit edilen kişilerde bu yönteme başvurulur.

Tutkal, lenfosit aşısı, sperm mıknatısı vb deneysel yöntemlerin ise etkinlikleri tartışmalıdır ve kanıtlanmamıştır.

Embriyo transferi sonrası ilaçlar (luteal destek)

Embriyoların tutunmasını kolaylaştırmak ve tedavi nedeniyle kanda azalan bazı hormonları dışarıdan almanın gerekli oldu­ğunu belirtmiştik.

Luteal destek adı verilen bu tedavi gebeliğin 10. haftasına dek devam eder. Progesteron ve östrojen hormonlarını hap, vajinal jel ve enjeksiyon şeklinde kullanabilirsiniz. İlaçlarınızın tarifi yumurta toplama ve embriyo transferi sonrasında yapılacaktır.