eski tüp bebek 

Embriyo Dondurma

 17 Aralık 2013
Yeterli kalitede fazla sayıda embriyo mevcut ise, ileri bir tarihte kullanılmak üzere bunlar dondurulabilir. Embriyoların dondu­rulabilecek durumda olup olmadığına karar verilecektir.

Embriyo Dondurma

Yeterli kalitede fazla sayıda embriyo mevcut ise, ileri bir tarihte kullanılmak üzere bunlar dondurulabilir. Embriyoların dondu­rulabilecek durumda olup olmadığına karar verilecektir. Ne var ki, iyi kalitedeki embriyolar bile dondurma-çözme işlemi­ne dayanmayabilir.

Bu embriyolar ya doğal bir siklusta ya da hormonal tedavi­nin kullanıldığı bir siklusta transfer edilebilir. Doğal siklusta transfer, yumurtlaması normal olan kadınlarda uygulanabi­lir ve ultrason ve hormon takiplerini gerektirir. Yumurtlaması normal olmayan kadınlarda uygulanan suni siklusta embriyo transferi için rahimin gebeliği kabule hazır hale getirilmesi ge­rekmektedir.

Çözüldüğünde sağlıklı gelişme gösteren dondurulmuş-çözülmüş embriyolarla elde edilen gebelik oranları taze emb­riyo transferi siklusu ile paraleldir.