İnfertllite 

Yumurtlama tedavileri

 18 Aralık 2013
Yumurtlama tedavileri, kadının yumurtlamasını sağlamaya yönelik ilaç tedavileridir.

Yumurtlama tedavileri (ovulasyon indüksiyonu)

Yumurtlama tedavileri, kadının yumurtlamasını sağlamaya yönelik ilaç tedavileridir. Hiç yumurtlaması olmayanlarda ve bir hormonal bozukluk nedeniyle yumurtlama bozukluğu olan kişilerde uygulanır.

Yumurtalıklar, kız bebekte daha anne karnında iken gelişirler. Milyonlarca olgunlaşmamış yumurta hücresi, kız bebek doğduğu anda yumurtalıklarda mevcuttur. İlk âdetin görüldüğü yaşlarda yumurta sayısı 400 bin civarındadır. Bir kadın doğurganlık dönemi boyunca yaklaşık 300 kez yumurtlar. Diğer yumurtalar kullanılmadan atreziye gider (küçülür, geriler).

Her adet döneminin başında 3-4 yumurta hücresi seçilir. Ve merkezi sinir sisteminden gelen FSH hormonunun etkisi altında gelişmeye başlar. İçlerinden biri baskın olarak gelişimine devam eder (dominant follikül). O siklusta kullanılmak üzere hazırlanan bu yumurta olgunlaşmaya başlar. Bizzat bu follikül de bazı hormonlar salgılayarak (E2, PRG) ovulasyon sürecine katkıda bulunur. Follikülden salgılanan hormonların etkisiyle beyine gönderilen mesajlar yoluyla LH hormonu kanda yükselmeye başlar. LH’ nın maksimum düzeyde salgılanmasını takiben yaklaşık 36. saatte yumurtlama olacaktır. Siklusun orta döneminde (düzenli -28 günde bir olan- adetlerde yaklaşık 14. günde) yumurta atılır.

Görüldüğü gibi yumurtlama, karmaşık gibi görünmekle birlikte oldukça ritmik bir algoritma izleyen bir süreçtir.

Yumurtlama fonksiyonlarının değerlendirilmesi de bu aşamalar göz önünde tutularak yapılır.

Yumurtalık rezervi, yumurtalıkların follikül geliştirebilme yeteneğini ifade eden bir terimdir. Menopoza yakın dönemde bu rezerv iyice azalır. Rezervin tükenmesi ile de menopoz süreci başlar.

Yumurtalık rezervinin değerlendirilebilmesine yönelik testler ve tedavi şekilleri mevcuttur. Bu şekilde kadının yumurtlama tedavilerine vereceği cevap ve başarı oranları belirlenmeye çalışılır.

Yumurtlama tedavileri ya da diğer adıyla ovulasyon indüksiyonunda kullanılan çok sayıda ilaç vardır. Temel amaç ovulasyonu sağlamak, ovulasyonu düzenlemek ve sayısal olarak yumurtaların artması ile de gebelik şansını yükseltmektir. Sadece yumurta sayısı değil yumurta kalitesi de önemlidir.

Ovulasyon indüksiyonunda kullanılan ilaçlar, farklı dozlarda, farklı kombinasyonlarda diğer ilaçlarla birlikte ve değişen sürelerde kullanılır.

Genel olarak kullanılan ilaçlar;

  • Klomifen(Klomen, Gonaphene, Serophene)
  • HMG(Menogon)
  • Saf Üriner HMG(Menopur, Merional)
  • Saf Üriner FSH(Fostimon, Follegon)
  • Rekombinant FSH(Puregon, Gonal-F)
  • GnRH analogları(Decapeptyl, Suprefact, Lucrin, Synarel, Lupron)
  • GnRH antagonistleri(Cetrotide, Orgalutran)
  • Dopamin agonistleri(Parlodel, Dopergin, Lisuride, Cabergolin)
  • HCG(Pregnyl, Ovitrelle)

Ovulasyon indüksiyonu, kullanılan tedavi protokolüne göre değişebilen bazı muayene ve takipleri gerektirir. Belirli adet günlerinde laboratuar tetkikleri ve ultrason ile düzenli follikül takibi yapılır.

Her kişinin ovulasyon indüksiyonuna verdiği yumurtlama yanıtı farklıdır.

Bazen bir tedavi protokolü başlanır. Yumurtlama cevabı yeterince alınamaz. Bu durumda ilaç protokolü değiştirilerek tedaviye devam edilebilir.

Bu nedenle tedavi protokolü, ilaç dozları ve kullanılacak yardımcı üreme tekniği kişiden kişiye farklılık gösterir.

Bazen aşırı cevap alınabilir ki bu duruma OHSS  (Ovaryan aşırı uyarılma sendromu) diyoruz. OHSS, oluşma şiddetine göre tedavi ve hastaneye yatış gerektirebilen bir durumdur.