Tüp Bebek 

Embriyo Dondurma

 24 Haziran 2018

İşlem sonrası kaliteli embriyolarınız var ise günlerine göre 3 veya 5. gün dondurularak saklanır. Bu yöntem ileriki denemeler için maliyeti azaltmakta ve sonuçta gebelik şansınızı arttırmaktadır. Ayrıca embriyo dondurma, Embriyolarınız yasalarda belirtildiği üzere 5 yıl süreyle saklanabilmektedir. Son zamanlarda dondurulmuş ve çözülmüş embriyo transfer başarısı taze sikluslara göre daha fazla olduğu için ve ayrıca dış gebelik riski ise daha az olduğu için zaman problemi olmayan olgularda embriyo dondurma tercih sebebi haline gelmiştir.