Tüp Bebek 

Tedavi Sırasında Karşılaşılabilecek Sorunlar

 22 Haziran 2018

A) TEDAVİYE YANIT VEREMEME

Hastaların % 5 i uygun tedaviye rağmen tedaviye yanıt verememekte olup yumurta üretimi oluşamamaktadır. Bu olgularda yumurta sayısını ve kalitesini artırıcı ilaçlar(erkeklik hormon takviyeleri, antioksidanlar, büyüme hormonu) kullanılarak tedavi tekrar denenebilmektedir.

B) ENFEKSİYON VE KANAMA

Nadir görülen durumlardır. Tedavi döneminde antibiyotik kullanımı, aspirin kullanımının kesilmesi ve tedavi öncesi kan parametrelerinin incelenmesi ile gerekli önlemler alınır.

C)  AŞIRI UYARILMA SENDROMU (OHSS-Ovarian hyperstimulation syndrome)

Genellikle bol yumurta geliştiren (polikistik over) genç ve zayıf vücut yapısında olan hastalarda görülen ciddi bir komplikasyondur. Temel sebep Östrojenin aşırı yükselm¬esine bağlı, sıvı ve elektrolit dengesizliği olup hemen daima HCG içeren çatlatma tedavileri sonrası geliştiği anlaşılmıştır. Tedaviye bağlı olarak damar dışı boşluklara sıvı kaçması, kanın yoğunlaşması nedeniyle problemler ortaya çıkar. Hastalığın oluşmaması için başta doğum kontrol hapı kullanımı, düşük doz aspirin, metformin, myoinositol gibi ilaçlar ve düşük doz yumurta uyarıcı ilaçların kullanımı gibi önlemler alınır. Tedavi aşamasında yakın takip, gerekirse kanda estradiol seviyesinin izlenmesi ve yüksek ise (4000 pg/ml nin üzeri) ilaçsız dönem takibi, hcg den kaçınma veya düşük doz hcg, ANALOGLA ÇATLATMA, cabergolin içeren ilaçlarla sıvı kaçağının azaltılması uygulanır. Bunlara rağmen risk devam ediyorsa bütün yumurtaların toplanması ve embriyoların dondurulması gerekebilir. Hemen daima bu hastalarda ilk 1 haftalık dönem çok önemlidir. Bol su ve diğer sıvı gıdaların alınması önerilir. Transfer yapılmasa bile hayati fonksiyonların takibi (idrar çıkışı, kan paramet¬releri, kilo takibi) sürer ve hastanın adet olması ile risk sona erer.

 Merkezimizde analog ile çatlatma ve embriyoların tamamının dondurulup daha sonra transferi tercih edilerek bu risk sıfıra yakın düzeye indirilmiştir.

 D) ÇOĞUL GEBELİK

2 veya daha fazla embriyo nakledilmekle gebelik oranı artmakla birlikte çoğul gebelik oranı da artmaktadır. Bu oran 2 embriyo transferinde %25- 30 dur. Çoğul gebeliklerde erken gebelik kayıplarına, erken doğumlara ve diğer anne ve bebek komplikasyonlarına daha fazla rastlanmaktadır. Gebeliğe ait komplikasyonlar (istenmeyen sonuç) ikiz gebeliklerde 8 kat, üçüz gebeliklerde ise 30 kat artmaktadır. Bu nedenle yasalarla belirlendiği sayıda embriyo transferi yapılarak çoğul gebelik riski azaltılmaktadır.

 E)  DIŞ GEBELİK

Gebeliğin rahim boşluğu dışında yerleştiği durumdur. Özellikle dondurulmuş embriyo transfer sikluslarında dış gebelik riskinin taze embriyo sikluslarına göre daha az olduğu da ortaya konmuştur. Dondurulmuş embriyo transferi tercih edilmesi ile bu risk 5-10 kat azalmaktadır.