Tüp Bebek 

Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Artıran Uygulamalar

 21 Haziran 2018

1) ÇİFTE AİT TEDAVİLER

İşlem için kullanılan yumurta ve sperm hücresinin kalites¬inin artırılması için kilo verme, sigaranın bırakılması, genel sağlık problemlerinin düzeltilmesi önemlidir. Yumurta kalitesini ve sayısını artırmak için yumurtalık rezervi belirgin olarak azalmış hastalarda birkaç ay DHEA, Testosteron verilmesi yararlı olabilir. Kan şekeri dengesiz hastalarda kullanılan insülin duyarlılaştırıcı ilaçlar (myoinositol, metformin) yumurta verimini ve rahim içi zar yapısının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Erkek faktörü olan çiftlerde uygun hastalara yapılan hormonal tedaviler, antioksidan tedavi sperm kalitesini artırabilir.

Hücre zarında bulunan yağ moleküllerinin oksitlenmesi serbest radikallerin oluşmasına sebep olur. Bu serbest radikaller hücrelere zarar verir (hücre ölümü, kanser oluşumu vs) ANTİOKSİDANLAR bu radikallerin oluşmasını azaltırlar. Doğada bulunan güçlü antioksidanlar arasında A, C, E vitaminleri, selenyum, l-carnitine gibi aminoasitler, gingkobiloba, maca bitki özütleri, yeşil çay, keçiboynuzu, arı sütü sayılabilir. Bu maddelerin özellikle erkek infertil hastalarda, yumurta rezervi azalmış kadınlarda kullanımı hücre hasarını azaltarak gebelik başarısını arttırabilmekte olup kontrollü olarak tüp bebek tedavi öncesi kullanımları önerilmektedir.

 

2) TEDAVİ ÖNCESİ YAPILAN UYGULAMALAR

Daha önceki takiplerinde normal olarak belirtilen hastaların % 30 unda rahim boşluğu problemlerine rastlanmaktadır. Bu nedenle rahim boşluğunun ince bir optik cihaz ile incelemesi (histeroskopi) buraya yapılan müdahalelerle (Endometrial scratching=rahim iç zarının çizilmesi) gebelik oranını artırabilmektedir. Ultrasono¬grafik muayenelerinde şüpheli tüp problemi olan hasta¬larda tedavi öncesi rahim filmi gerekebilir. Tıkanmış tüp olan olgularda bu tüpün rahimle olan bağlantısının laparaskopik olarak kesilmesi veya histeroskopi ile tıkanması gebelik oranını artırmaktadır.

Deneme başarısızlığı olan çiftlerin %7-10 da genetik problemler bulunabilir (bu oran fertil çiftlerde %3 tür). Genetik inceleme sonrası uygun hastalara PGD preimpla-nasyon genetik tanı) yapılabilir.

Nadiren bazı kadınlarda embriyo tutunmasını engelleyen pıhtılaşma problemleri olabilir. Daha önce 2 kez kaliteli embriyo transferine rağmen gebe kalamayan hastalarda pıhtılaşma faktörleri araştırılıp uygun hastalara uygun tedavi ile başarı artabilmektedir.

 

3) TEDAVİ DÖNEMİNDE YAPILAN UYGULAMALAR

Yumurta rezervi kötü olan hastalarda tedaviye ilave kullanılan BÜYÜME HORMONU yumurta olgunlaşmasını ve kalitesini artırmaktadır.

 Daha önceki protokolle gebelik elde edilemeyen hasta¬larda protokol değişikliği, ilaçlara rağmen yanıt alınmayan hastalarda doğal takip, az miktarda ilaç uygulamaları veya antiöstrojen ilaç uygulaması yumurta ve embriyo elde edilme şansını artırabilmektedir.

 Genetik problemi olan hastalar (translokasyon, taşıyıcı hastalık, tekrarlayan gebelik kayıpları) da elde edilen embriyolara PGD (PREİMPLANTASYON GENETİK TANI) işlemi yapılmalıdır. Elde edilen embriyolar gelişmelerinin 3.-5. Günü biyopsi işlemine tabi tutulur. Gönderilen hücreler genetik olarak incelenir. İnceleme sonrası normal olanlar transfer edilir.

 Video ile embriyo takibi morfolojik olarak yapılan değerlendirmenin subjektifliğini gideren bir yöntem olup normal büyüme ve bölünme eğiliminde olan en kaliteli embriyoyu seçme şansı sunar.

 Doğal ortamda embriyo tutunmasını artıran bazı doğal moleküllerin kültür ortamına ilave edilmesi, tedavi döne¬minde rahimiçi zarı ince kalan (6 mm nin altı) hastalarda bağışıklık sistemini uyarıcı ilaçlarla rahim boşluğunun yıkanması (NEUPOGEN) gebelik oranını arttırabilmektedir. (GEBELİK AŞISI)

 Endometrioması (çikolata kisti) olan over rezervi yeterli hastalarda hastalığın 2 ay süreyle DEPO GNRH ANALOG baskılanması veya 6-8 hafta doğum kontrol hapı verilm¬esi sonrası embriyo transferinin yapılması başarıyı artırmaktadır.

 Daha önce başarısız denemeleri olan hastalarda 3.gün en iyi embriyoyu seçip kalanlardan 5.güne kadar gidebilen¬lerden ilave transfer yapılması da gebelik şansını artırmaktadır (ARDIŞIK TRANSFER)

 Şiddetli erkek faktörü olan olgularda kaliteli sperm seçimi için özel bir mikroskopla büyütmeyi artırıp spermin daha detaylı incelenmesi (İMSİ), yapısal olarak düzgün ve olgun spermin seçimi için özel bir madde (hyaluronat) ile kaplı kapların kullanımı (PICSI) ve mikrotübüler kanal¬larda spermin kendi doğal ortamında yarışıp (çip teknolojisi) DNA'sı iyi olanların ayrışması gebelik oranını arttırabilmektedir.