Ayın Konusu 

EMBRİYOLARIN KAMERA İLE İZLENMESİ (TİME LAPSE MONİTORİNG

 24 Aralık 2013
Ülkemizde yıllık tahminen 40 bin siklus civarında tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır.

Ülkemizde yıllık tahminen 40 bin siklus civarında tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır. Artan siklus sayısı beraberinde transfer edilen embriyo sayısına bağlı olarak bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların başında çoğul gebeliklere bağlı olarak ortaya çıkan anne ve yeni doğan problemleridir. Bu durum bazı yasal düzenlemeleri zorunlu kılmıştır.

Dünya genelinde özellikle İskandinav ülkelerinde uygulanan 35 yaş altı kadınlarda tek embriyo transferi politikası 2010 yılından bu yana ülkemizde de uygulanmaktadır.

Tek embriyo transferi ile optimal gebelik oranını yakalamak artık birçok klinik için başlıca hedef ve başarı göstergesi olmuştur. Günümüzde transfer edilecek embriyonun seçiminde oluşan embriyonun günlük gelişim ve büyüme bilgilerinden elde edilen veriler dikkate alınmaktadır. Alınan yumurtanın yapısı, kullanılan spermin durumu, erken döllenme bulgusu, erken bölünme olup olmadığı, hücrelerin büyüklükleri ve simetrileri, hücre içi elemanların dışındaki yapıların oranı bu veriler arasında sayılabilir. Bu veriler embriyologlar tarafından her gün yapılan mikroskop altındaki kontrollerle elde edilmektedir. Çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre ışık mikroskopu altında yapılan değerlendirmelerin, embriyoların bulundukları stabil ortamlardan kısa süreli de olsa çıkarılmamalarının, bu ortamların dengelerinin bozulmasının embriyo gelişimi üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir.

Anne rahmine tutunamayan embriyolardaki en büyük problemin genetik yapısındaki bozuklukların olduğu bütün dünyanın ortak görüşüdür. Bu bozuklukların standart laboratuar pratiğinde gözlenmesi çok zordur. Bu durumun hale hazırda ortaya konması için pahalı bir yöntem olan embriyo incelemesi (PGT) gerekmektedir.

Bu anlamda dünya genelinde son 3 yıldır embriyo gelişiminin kamera aracılığıyla takip edilmesi uygulanmaktadır. Bu sistemde embriyolar bulundukları stabil ortamdan çıkarılmadan her 10-20 dakikada bir fotoğrafları çekilerek büyüme ve bölünme potansiyelleri gözlenmekte ve anne rahmine yerleşme oranı en yüksek, genetik olarak en normal embriyolar seçilebilmektedir. Kayıtlar kaydedildikleri için aynı hastanın daha sonraki tedavilerinde de referans sağlama şansı sağlamaktadır. Son 2 yıldır sadece kamera kayıtlarından elde edilen bulgular ışığında genetik yapısı normal olan embriyonun seçilmesi çalışmaları devam etmekte olup ümit vaat eden sonuçlar ortaya çıkmıştır.Gebelik oranını %20 artıran bu yöntemlerden bir tanesi olan PRİMOVİSİON (vitrolife) ünitemizde kullanılmaktadır. Daha önce tedavi başarısızlığı yaşamış hastalarda, ileri kadın yaşı nedeniyle yapılan tedavilerde, ciddi erkek faktörü olan gruplarda hatırı sayılır katkılar gözlenmektedir.