Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması 

Kürtaj (Rahim tahliyesi)

 24 Aralık 2013

Kürtaj ya da rahim tahliyesi, istenmeyen bir gebeliğin özel yöntemlerle sonlandırılmasıdır. Kürtaj bir doğum kontrol yöntemi değildir.

Kürtaj, doğum kontrol yöntemlerinin başarısızlığının en somut örneğidir.

Kürtaj, hem lokal anestezi, hem de genel anestezi altında uygulanabilir. Genel anestezi, işlemin tümüyle ağrısız seyretmesi açısından tercih edilen çağdaş bir yöntemdir.

Kanunen kürtaj, 10. gebelik haftasına kadar uygulanabilir.Gebeliğin tıbben sakıncalı olması durumunda bu süre 10 haftayı aşabilir. Bu durumlar; anne adayının sağlığını tehdit edebilecek ve gebeliğin riskli olduğu hastalıklardır. Diğer önemli durum ise bebeğin sakat olduğunun ya da öldüğünün belirlenmesidir ki bu durumda gebeliğin çok daha ileri gebelik haftalarında bile sonlandırılması kaçınılmazdır.

Öncelikle gebelik haftası ultrasonla belirlenir; dikkatli bir muayene yapılır. Uygulama genel anestezi altında yapılacaksa, anestezi uzmanı tarafından gerekli işlemler başlatılır. Siz uyuduktan sonra kürtaj hazırlıkları yapılır. Daha sonra çok ince plastik kanüller vasıtası ile uygulanan özel bir vakum sistemi vasıtası ile rahim içi boşaltılır.

Kürtaj işlemi, sonuç olarak bir cerrahi müdahaledir. Cerrahi girişimlerin tümünde büyük ya da küçük komplikasyon riskini akılda tutmak gerekir.

  • Her cerrahi girişim gibi kürtaj işleminde de enfeksiyon riski vardır.
  • Bazen rahim ağzı tamamen kapalıdır. Rahim ağzını yumuşatan özel bir ilacın tatbikinden sonra kürtaj yapılabilir.
  • Lokal anestezi altında, nadiren, lokal anestetik maddeye karşı alerji ve vazovagal senkop(uterusun sabitlenmesi amacıyla takılan alet nedeniyle bayılma) oluşabilir. Geçicidir.
  • Gebelik büyükse işlem esnasında aşırı kanama olabilir.
  • Gebelik çok küçük ise kürtaj başarısız olabilir. Bu durumda en uygun dönem belirlenerek bir hafta sonrasına ertelenebilir.
  • Rahim iç tabakasının aşırı zarar görmesi sonucunda oluşan yapışıklıklar ender bir komplikasyondur (Asherman sendromu). Usulüne uygun yapılan tahliyelerde ve özellikle de vakumla uygulanan işlemlerde ender olarak gözlenir. Asherman sendromuhisteroskopi ile yapışıklıklar açılarak tedavi edilir.
  • Çok ender durumlarda, usulüne uygun tedbirler alınmamışsa işlem esnasında uterus delinebilir.

Kürtaj öncesinde doktorunuzla korunma yöntemlerini de konuşmalısınız. İşlemden sonra 2 hafta süreyle ilişkiye girmek yasak olacaktır. Ancak eğer herhangi bir doğum kontrol yöntemine başlanacaksa, örneğin doğum kontrol hapına ertesi gün, aylık iğneye hemen başlanabilir. Yine, işlem sırasında spiral (RIA= Rahim İçi Araç) takılabilir. Doktorunuzla bu seçeneklerden hangisinin uygun olduğunu konuşmalısınız.

Nadiren gebelik devamı söz konusudur. Kürtaj başarısız olmuştur ve gebelik aynı kürtaj öncesi olduğu gibi devam etmektedir. Bu durum gebelik kesesinin henüz çok ufak olduğu durumlarda meydana gelebilir. Aslında tecrübeli bir hekim, kürtaj işleminde gelen materyalin miktarının az olması ile bu olasılığı düşünür ve sizi hemen uyarır. İşlem sırasında yapılan ultrason ile rahim kontrol edilerek başarı değerlendirilebilir.

Nadir bir diğer komplikasyon rahimin delinmesidir. Genellikle büyük gebelik haftasında yapılan kürtajlarda görülür. Delinme olduğunda, sıkı tansiyon, nabız takibi ile kanama olasılığı izlenir. Delinme sırasında rahime komşu organlar (barsaklar) zedelenirse, bu durumda ameliyat gerekir.

Eğer kanama, parça düşürme, aşırı ağrı, ateş gibi durumlar ortaya çıkarsa hemen doktorla irtibata geçilmelidir.