görünmez sayfalar 

Bartolin Kisti

 24 Aralık 2013

Vagina girişinin iki tarafında bulunan salgı bezine bartolin bezi denir. Bu bez ince bir kanal aracılığı ile vagina girişine açılır. Bartolin bezi sümüksü kıvamda kaygan bir sıvı salgılar, bu sıvı vagina girişine dökülerek vagina girişinin ilişki sırasında kaygan olmasını sağlar.

Vagina girişini iltihapları veya bizzat bartolin bezinin iltihaplanması sonucu bezin boşaltım kanalı tıkanabilir. Bu durumda bezin salgısı dışarı akamaz ve kanal içersinde birikmeye başlar. Bir süre sonra da kanal, içi sıvı dolu olan bir kist halini alır.

Yakınmalar

Vulvanın (Dış dudakların) üzerinde tek taraflı veya iki tarafta birden olan şişkinlik en önemli bulgudur. Genelde ağrı yapmaz, ancak bartolin kisti enfeksiyon kaparsa abse şeklini alır, ve bu durumda şiddetli ağrı ve kızarıklık ön plandadır. Hatta ağrı nedeni ile yürüme güçlüğü bile olabilir.

Tanı

Tanı muayene sırasında vulvadaki kistik şişliğin saptanması ile konur.

Tedavi

Bartolin kisti olan kadınlar cinsel geçişli hastalıklar açısından incelenmeli, eğer cinsel geçişli hastalık varsa da tedavi edilmelidir.

Bartolin absesi oluşmuşsa, akut enfeksiyon sırasında abse formu tam olarak gelişinceye kadar antibiyotik tedavisi ve ağrı kesici kullanılır. Abse tam olarak gelişmişse özel bir operasyonla bartolin kisti açılır ve abse içeriği boşaltılır.

Komplike olmamış bartolin kisti tedavisi cerrahi bir işlemdir. Bu işlem de bartolin kisti boşaltılırken, kist içeriğinin boşalması için yeni bir kanal oluşturulur.
Gümüş nitrat uygulaması; cerrahi olarak ………kisti boşaltılır,aynı anda kist içine gümüş nitrat bırakılarak kist kesenin 2-3 gün içerisinde atılımını sağlayarak iyileşmesi sağlanır.