görünmez sayfalar 

İkili Tarama Testi

 24 Aralık 2013

Modern obstetrik yaklaşımda amaç anomalili bebeklerin mümkün olduğunca erken dönemde yakalanmasıdır. Bu şekilde aile fiziksel ve psikolojik açıdan fazla travmatize olmadan gebeliğin sonlandırılması sağlanabilecektir. İkili tarama testi bu amaçla geliştirilmiş yeni bir yöntemdir. Bu test tüm genetik ve doğuştan olan anomalileri belirlemese de sıkça rastlanan Down sendromlu gebeliklerin %90’ını, trizomi 18’li gebeliklerin de % 98’ini yakalayabilmektedir.

Gebeliğin ilk trimesteri sonunda 10-14. haftalar arasında yapılan bir tarama testidir. Test anneden alınan kanda yapılan biyokimyasal testleri ve ultrason bulgularını içermektedir.

Ultrasonografik olarak bebeğin ense kalınlığı ölçülmektedir (nukkal kalınlık). Biyokimyasal testler ise normalde tüm gebelerin kanında belirli miktarda bulunan beta HCG ve PAPP-A (pregnancy associated plasma protein)’ dır.

Utrasonografik olarak elde edilen ense kalınlığı sonucu ile anne kanından elde edilen bu iki biyokimyasal testin sonuçları kombine edilerek tıpkı üçlü testte olduğu gibi Down   sendromu ve trizomi 18 için risk hesaplanır. Bu şekilde gebeliğin erken dönemlerinde kromozom anomali riski hesaplanabilmektedir.

Testin zamanlaması çok önemlidir ultrason değerlendirmesi 10 hafta 4 gün-13 hafta 6 gün arasında yapılırken anne kanı örneği 9 hafta ile 13 hafta 6 gün arasında alınmış olmalıdır.

Test sonucunda yüksek risk saptanan gebelerde ise genetik amaçlı amniyosentez veya koryon villus örneklemesi yapılarak bebeğin kromozomları değerlendirilir. Kesin tanı bu son testten sonra konulur.