Menopoz ve Osteoporoz 

Hormon Tedavisine Başlanmadan Önce Yapılması Gereken Tetkikler Nelerdir?

 31 Aralık 2013

Aslında Hormon tedavisine başlamadan önce yapılan tetkiklerin bir çoğu bu yaş grubu içindeki kadının riski altında olduğu hastalıklara taramak amcıyla yapılmaktadır.

İlk önce olabilecek gizli veya aşikar bir hastalığı ortaya koymak için  genel bir sistemik muayene yapılır. Bu muayenenin içersinde :

 • Boy kilo ölçümü,
 • Tansiyon ölçümü,
 • Akciğer ve kalp muayenesi,
 • Karın muayenesi yer almalıdır.

Sistemik muayeneyi takiben hasta jinekolojik değerlendirmeye alınarak üreme organlarına ait herhangi bir patoloji varsa saptanmaya çalışılır.

Vulva ve vaginaya ait herhangi bir tümoral patoloji muayene sırasında gözden kaçmaz, Rahim ağzı (serviks) kanserinin tarama testi olan servikal pap-smearalınıp patoloji laboratuarında değerlendirilir.

Rahim ve yumurtalığa ait herhangi bir tümör muayene sırasında saptanabilse de, yapılan transvaginal ultrason ile kesin netlikte ortaya konur. Transvaginal ultrason ile uterusun kas tabakası değerlendirilir, buradan gelişen myomlarvarsa saptanır. Ayrıca rahim kanserindeendometrium dediğimiz rahim iç zarında kalınlaşma olur. Bu nedenle endometrium kalınlığı ölçülerek rahim kanseri taraması yapılır. Yumurtalıklar da yine transvaginal ultrasonla net bir şekilde değerlendirilir. Yumurtalığa ait kisttümör gibi patolojiler rahatlıkla tespit edilir.

Kadın üreme organlarının muayenesinden sonra meme muayenesi de yapılarak muayene bitirilir. Daha sonra hastadan çeşitli laboratuar ve görüntüleme metotları istenir. Bunlar:

 • Tam kan sayımı, tam idrar tetkiki
 • Sedimantasyon
 • Lipid profili (total kolesterol, trigiserid)
 • Açlık kan şekeri
 • Karaciğer fonksiyon testleri (SGOT SGPT)
 • Gaitada gizli kan
 • Mammografi
 • Kemik dansitometrisidir.