Menopoz ve Osteoporoz 

Hormon Replasman Tedavisinin Yararları

 31 Aralık 2013

Vazomotor semptomların giderilmesi

Estrojen tedavisi etkisini en hızlı şekilde sıcak basmalarında gösterir. Menopoz sıcak basmalarısı şikayeti olan hastaların %75’inde düzelme sağlar. Ayrıca uyku bozukluklarını da düzeltir.

Menopoz döneminde ortay çıkan anksiyete, depresyon gibi sorunlarda da etkilidir.

Alt  ürogenital sistemdeki olumsuz değişiklikleri önlemek

Bu dönemde kullanılan lokal veya sistemik estrojen; vaginal kuruluk , ilişkide ağrı hissi gibi atrofik vaginadan kaynaklanan problemleri ortadan kaldırır. Yine aynı şekilde alt idrar yollarında menopoz sonucu gelişen sık idrara çılma, zor idrara çıkma, idrar kaçırma gibi şikâyetlerde de düzelme sağlar.

Olumsuz cilt değişikliklerini azaltmak                                                       

Estrojen eksikliği sonucu cilde incelme ve kırışıklar artmaktadır. Cildte kuruma, incelme, saçlarda kuruma ve tırnak kırılmaları gibi şikayeler menopozla birlikte ortaya çıkmaktadır. Estrojen tedavisi ile bu şikayetler geriler.

Olumsuz kardiovasküler değişiklilerin önlenmesi

Hormon tedavisi alan kadınlarda kardiovasküler hastalık görülme riski % 50 azalır. Bu koruyuculuk en belirgin şekliyle kalp krizi riskinde azalma şeklindedir. Yine aynı şekilde serebral infarkt (beyin felci) gelişme riskini de azaltır.

Osteoporozun iyileştirilmesi

HRT ile osteoporozun durdurulduğu ve bazı olgularda da tedavi edildiği iyi bilinmektedir. 40 yaşlarında yaklaşık olarak yılda kemik kitlesinin % 0.5’ini kaybederken menopozla birlite bu kayıp %3-4 olmaktadır. Tedavi olunmassa 70 yaşına kadar kadın kemik kitlesinin %50’sini kaybedecektir. Bu kayıp kemik metobolizmasında rol oynayan estrojenin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Menopozla berarber başlanan HRT ile kemik kaybı azaltımaktadır. HRT alan kadınklarda kemik kaybı sonucu olan kalça kırıkları % 50 daha az görülmektedir.