Dergi Yazıları 

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ

 16 Ocak 2014

Doğuştan kalp hastalıkları (DKH) tüm doğumların % 1'inde görülen ve bebeklerde en sık tespit edilen anomalilerdir. Bu hastalıkların anne karnında tanısı, bazen de tedavileri mümkündür. Ultrasonografik dalgalarla ve özel sistemlerle bebeğin kalbinin değerlendirilmesine ''Fetal Ekokardiyografi'' denir. Tanı konulduktan sonra hastalığın seyri, yapılabilecek işlemler ve tedavi hakkında fikir verebilir.

 

Fetal ekokardiyografi, Kime yapılmalıdır?

 

Doğuştan kalp anomalileri en sık anomaliler olduklarından ve bu tetkikin anne ve bebeğe hiçbir zararı olmamasından dolayı Avrupa ülkelerinin çoğunda tarama amaçlı her gebeliğe yapılmaktadır. Böylece DKH'lerin hemen hemen tümüne tanı konmaktadır. Bunun dışında alttaki özel durumlarda kesinlikle yapılmalıdır.

 

Anne' de

 

Gebelikte geçirilmiş bulaşıcı hastalık varlığında,

Annenin kronik hastalıklarında (şeker, romatizma vb),

Gebelikte ilaç kullanımında, radyasyona maruziyet (röntgen, BT çekimi vb)

Hipertansiyon ya da riskli gebeliklerde tarama ve biyokimya testlerinde anormallik varsa

Ölü doğum ya da düşük öyküsü varsa

İleri yaş gebeliklerinde

 

Bebekte

 

Kromozom anomalisi ya da şüphesi varsa

Ultrasonografide kalbe ait ya da kalp dışı anomalii şüphesinde

Ritm bozukluğu şüphesi

Ense kalınlığı testi yüksekse

Bebekte gelişme geriliği varsa

Kalp ritminde düzensizlik varsa

 

Aile'de

 

Ailede doğuştan kalp hastalığı varsa

Anne-baba ve kardeşlerde genetik anormallik varsa

 

Kadın Hast. ve Doğum Hekimi önerdiyse

 

Fetal ekokardiyografi, bebeğe zarar verir mi ve işlem ne kadar sürer?

 

İşlem USG'den farklı değildir ve ses dalgaları ile yapılır. Bebeğe hiçbir yan etkisi ve zararı yoktur. İşlem yaklaşık 20 dk civarında zaman alır. Ciddi anomali varlığında daha da uzayabilir. Bu sırada anne aynen USG' de olduğu gibi sırt üstü yatar ve işlem karından yapılır.

 

Fetal ekokardiyografi, ne zaman yapılmalıdır?

Bu işlemin en ideal zamanlaması gebeliğin 19-24. haftasıdır. Ciddi kalp anomalisi şüphesinde 16. haftalardan itibaren yapılabilir. 24. haftadan sonra bebeklerin kemiklerinin gelişimi nedeniyle işlem zorlaşır. Aynı zamanda 24. haftadan sonra ağır kalp hastalığı konsa bile bebeğe yapacak bir şey kalmamıştır. Bu nedenle tetkik 24. haftanın üstüne bekletilmemelidir.

 

Fetal ekokardiyografi ile tüm kalp hastalıkları tanınabilir mi, hata payı var mıdır?

 

Tecrübeli bir pediatrik kardiyolog tarafından yapılan işlemde doğruluk oranı % 100 dür. Ancak çok küçük delikler, bir de anne karnında normal olan açıklıklar doğum sonrasında tanınabilir. Bu işlemde tanınamayan küçük problemler bebeğe de doğum sonrası zarar vermezler. Burada en önemli nokta anne karnında  normal olan deliklerin doğum sonrası devamı halinde kalp hastalığı yapmasıdır. Bu işlemin hata payını biraz arttırır. Bu nedenle Fetal EKO yapılan bebeklerde çocuk hekimi gerekli görürse doğum sonrası bebekte normal ekokardiyografi yapılmalıdır. zaten işlem sonrasında işlemi yapan kişi bu konuda bilgi verir.

 

Fetal ekokardiyografi'nin faydası nedir?

 

Doğuştan kalp hastalığını önceden bilmenin anneye ve bebeğe sayısız faydası vardır. Tam aksi kalpte sorun olan bir bebekte doğum sonrası süpriz olarak karşılaşmanın da sayısız zararları... Ritm bozuklukları gibi bebeğin anne karnında ölümüne neden olabilecek problemleri hamilelikte tedavi etmek mümkündür. Öyle kalp hastalıkları vardır ki tedavide saatler önemlidir ve doğumun anjiyo ile ameliyat şansı olan bir merkezde yapılaması gereklidir. Çocuk kardiyologları bu hastalıkları bildiğinde bütün önlemleri ve ilaçları buna göre hazırlarlar. Bu hızlı süreç bebeğin yaşam şansını üst düzeyler çıkarır. Çünkü bugün bu hastalıkların çoğunun tedavisi mümkündür. Çok önemli bir nokta şudur: öyle doğuştan kalp hastalıkları vardır ki bazılarının tedavileri mümkün değildir, ya da tedavi edilmeye çalışılsalar bile bu çocukların hiçbir zaman normal bir kalpleri olmayabilir ve yaşam kaliteleri çok bozuktur. İşte bu işlemin en önemli yararı budur. Bu hamileliği devam etmenin anlamı olmayabilir, annenin tüm hamilelik sürecini geçirmesine gerek yoktur ve hamilelik sonlandırabilir. İşte Fetal EKO aileye ve anneye bu şansı sunar.