İnfertllite 

Açıklanamayan İnfertilite

 27 Ocak 2014

 

İnfertilite nedeniyle başvuran çiftlerde, %40 oranında kadına bağlı, %40 oranında erkeğe bağlı ve %25 oranında da her iki eşe bağlı nedenler saptanabilir. Bu nedenle, infertilite incelemeleri, her iki eş için aynı anda başlatılır.

Ancak %15 kadar oranda hiçbir infertilite nedeni bulunamaz. Bu çiftler açıklanamayan infertilite grubunu oluşturur.

Gebelik oluşması için birçok faktöre ihtiyaç vardır. Genital organlar yapısal ve işlevsel açıdan normal olmalıdır.

Sağlıklı, doğurganlık açısından hiçbir sorunu olmayan 100 çifti izlediğimizde, 1 ayda sadece 25' i gebeliğe ulaşır. Bu oran 6. ay sonunda %70' e yükselir. Bir yılsonunda ise, bu 100 çiftin 85-90' ı gebelik elde edebilecektir.

Yani, her açıdan sağlıklı da olsa çiftlerin %10-15' i gebeliğe ulaşmak için yardımcı yöntemlere başvurmak zorunda kalacaktır.

Açıklanamayan infertilite olguları, aslında muhtemelen hücresel bazı bozukluklar nedeniyle infertilite ile karşılaşmaktadırlar. Ancak bugünkü teknoloji bu sorunları saptayamamaktadır. Bugünkü bilgi birikimimizle tespit edebildiğimiz hastalıklardan daha mikro düzeyde bir sorun olması muhtemeldir. Bu düşünceden yola çıkarak, her geçen gün, özellikle Üreme Tıbbında yaşanan gelişmelerin yakın bir tarihte açıklanamayan infertilite olgularına 'açıklık' getirebileceği düşüncesindeyiz.

Açıklanamayan infertilite teşhisi konduğunda, (ki bu teşhis aşamasına gelene dek genetik testler ve laparoskopi dahil tüm incelemeler normal sonuç vermiştir) çiftlere bu durum ve çözüm önerileri açıklanır. Yumurtlama tedavileri ve yardımcı üreme teknikleri kullanılabilir.

Yumurtlama tedavileri ve/veya yanı sıra kullanılan aşılama (IUI= Intra Uterin İnseminasyon) ile gebeliğe ulaşılmaya çalışılır. Bu tedavilerden cevap alınamazsa IVF ve ICSI (mikroinjeksiyon) ile tedavi denenebilir. Bu yöntemlerle gebeliğe ulaşabilen çiftlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Tedavi başarıları her geçen gün artmaktadır.