görünmez sayfalar 

Doğum odasında bakım

 01 Aralık 2013

 

Bebek doğunca yumuşak ve kuru bir havluya sarılıp ısıtıcı altına alınır. Ağız ve burnu bir aspiratör yardımı ile temizlenir. Bebek iyice kurulandıktan sonra solunum, kalp hızı, deri rengi, refleksler değerlendirilir ve doğumsal anomali yönünden araştırılır. Erken doğum, zor doğum, solunum sıkıntısı gibi özel bakım gerektirecek bir problemi yoksa bebek odasına alınır.  Ağırlık, boy, baş çevresi ölçümü yapılır. Kimlik tanımı için genellikle ayak tabanı izi alınır veya bileğine anne adını içeren bant takılır. 

Gözlere koruyucu olarak antibiyotikli göz damlası damlatılır.

Kanama önleyici olarak 1mg. K vitamini enjeksiyon olarak yapılır.

Hepatit B aşısı: Doğumdan hemen sonra tüm bebeklere Hepatit B aşısı uygulanır. Annede Hepatit B taşıyıcılığı varsa ilk 24 saat içinde HBIG (hepatit B immün globulin ) uygulanmalıdır.

Laboratuar incelemeleri: Sağlıklı ve risksiz bebeklere tarama testleri dışında bir tetkik yapılmasına gerek yoktur. Ancak anne baba arasında kan uyuşmazlığı varsa doğumdan sonra bebek kan grubu istenir bebek Rh pozitif ise anneye anti D yapılır ve bebek sarılık yönünden izleme alınır.

Bebek düşük kilolu ise veya annede diyabet öyküsü varsa kan şekeri ölçümü yapılır.

Tarama testi olarak ülkemizde fenilketonüri (PKU) ve hipotiroidi testleri yapılmaktadır. Doğumdan sonraki 3.- 7.günlerde topuktan alınan birkaç damla kanla bu testler yapılır.