Menopoz ve Osteoporoz 

Sıcak basmaları:

 01 Aralık 2013

Menopozal dönemde kadınların en sık yakındıkları problemdir. Menopozdan önce de başlayabileceği gibi adet kesilmesi ile aynı anda da başlayabilir. Ortalama olarak 1 yıl boyunca devam eder. 7-10 yıl sürdüğü de olur. Karekteristik olarak baş ve boyunda sıcaklık hissi şeklinde başlayarak vücudun diğer kısımlarına yayılır. Yaklaşık 1 dakika kadar sürer. Sıcak basması sırasında nabız hızında artış, çarpıntı hissi olur. Takip eden dönemde terleme ile birlikte sıcak basması sona erer. Sıcak basmaları uykuda olduğunda uyku kalitesini bozar. Çoğu hastanın esas yakınması uykusuzluktur.