İnfertllite 

İlk Başvuruda Yapılacak İşlemler

 01 Aralık 2013

 

İlkBaşvurudaYapılacakişlemler

İnfertilite nedeniyle başvuran çiftlerde ilk adım dikkatli bir öyküdür. Öncelikle doktorunuz sizinle tıbbi özgeçmişinizi, alışkanlıklarınızı, mesleki koşullarınızı inceleyeceği bir görüşme yapar. Bu görüşmede ayrıntılı bir şekilde olası infertilite nedenleri sorgulanır. Adet düzeni, adetlerin sancılı geçip geçmediği, cinsel ilişki sırasında ağrı, akıntı vb jinekolojik yakınmalar araştırılır. Ayrıca diğer endokrin hastalıklara yönelik öykü alınır. Geçmişte geçirdiğiniz hastalıklar, ameliyatlar ve kullandığınız ilaçlar kaydedilir. Sigara, alkol vb alışkanlıklarınız sorgulanır.

Daha sonra jinekolojik muayenede, kadın dış genital organların muayenesinin yanı sıra, vajinal ultrason ile uterus (rahim) ve overler (yumurtalıklar) değerlendirilir; smear alınır. Uterus iç dokusu (endometrium) ve over ölçümleri yapılır.

Tüm bu işlemlerden sonra doktorunuz size bir algoritma tanımlar. İnfertilite algoritması (akış şeması) her çiftin kendine özeldir. Ancak bazı genel işlemler değişen sırayla takip edilir.

Bunlar;

Kadın için:

 • smear
 • vajinal ultrason
 • adetin 3. günü FSH, LH, TSH, PRL, E2
 • adetin 21. günü Progesteron
 • hemogram
 • Hepatit testleri
 • TORCH
 • VDRL
 • HIV
 • AKŞ, Üre, Kre, SGOT, SGPT

Erkek için:

 • Sperm analizi (Spermiogram)
 • Hemogram
 • Azospermik veya şiddetli sperm yetersizliği olan vakalarda hormonal, biokimyasal ve genetik testler (Y kromozom delesyonu ve karyotip).