Menopoz ve Osteoporoz 

Menopozda Alternatif Tedaviler

 01 Aralık 2013

 

Günümüzde birçok kadın menopozun neden olduğu yakınmaların tedavisi amacı ile reçete ile satılmayan bileşimleri kullanmakta. Bu ilaçlar alınırken doktora danışılmamaktadır. Bir çok alternatif ilaç menopozun neden olduğu sıcak basması ve terlemeleri önleyebilmektedir. Ancak menopozun neden olduğu yıkıcı etkilerin tümünü tedavi edebilen bir ilaç yoktur. Hâlbuki menopozda estrojen tedavisi bu yıkıcı etkilerin tümüne etkilidir.

Bu ilaçların doğal olduğu söylense de sonuç olarak kısmen de olsa hormonal etki göstermeleri beklenmektedir. Sonuç olarak doktora danışılmadan kullanıldığında başka organlarda istenmeyen etkilere neden olmaları muhtemeldir. Bu tür ilaçları ancak menopozda hormon kullanması skıncalı olan kadınların doktror kontrolünde kullanmasını, diğer durumlarda yani hormon tedavisi için bir sakınca yoksa estrojen hormonunu içeren ilaçların kullanılmasının uygun olacağı görüşündeyiz.

Menopozda kadın vücudunda olan değişiklikler